Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไวน์กล้วยหิน (Musa sp.) จากการไฮโดรไลส์ด้วยเอนไซม์ข้าวมอลต์ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล; ชลมารค พ่วงวีระกุล
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การผลิตสารสกัดจากธัญพืชงอกเชิงพาณิชย์ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล; ชลมารค พ่วงวีระกุล
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงคุณภาพการหมักแบบอาหารแข็งของปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของอัตราส่วนเด็กเคอรา บรูเซลเลนสิสและโคมากาไตแบคเตอร์ อินเทอมิเดียส ต่อคุณภาพชาหมักจากข้าวไทยที่ความเข้มข้นน้ำตาลต่ำยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล; สุวิมล สร้อยทองสุข